Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

rebirth of eagle

Eagle has to make painful decision to survive.
  This is a story of the Eagle’s life. Eagle has long life up to 70 years. It has patient to survive.

Image via Wikipedia
    To live till 70 years, he has to pass though a hard decision. It’s talons works properly till 40 years. After 40 years, it’s talons becomes weak and can’t grab prey. It’s long and sharp beak also becomes bent. It’s thick feathers become stuck to chest due to heavy wings and can’t fly freely. Then Eagle has left only two options: either die or pass through a painful process of the changes, which lasts 5 months.

Image source
     When Eagle reached near 40, it’s beak,talon and feathers becomes weak. For new life, agle makes one hard decision. Eagle flies on top of a mountain and sits on nest. Then Eagle strikes its beak against a rock and pull it out.  After that it waits for new beak to grow. Then it starts plucking out it’s talons. New talons grow back. Then it plucks its old and thick feathers.

Image source

Image by foxypar4 via Flickr
Now the painful process completed and it has to wait for 5 month to recover. After that it can make its fly to sky and  can enjoy new birth. Now it can live 30 years more.
       Some change needs to survive in difficulty. In miserable condition, we have to change life style. That process may be very painful. Sometimes we have to throw our old habits, memories and our daily routines. We can’t go ahead with all our past burdens. Then we have to free our burdens and sorrows.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

http://www.youtube.com/watch?v=uotv0Pn3hiU&feature=related

Επέστρεψα

Ανώνυμος είπε...

https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=1qygpcgurkovy

Σ' αγαπώ όπως η μάνα το παιδί
όπως η φλόγα το δαδί
όπως ο γέρος τη ζωή που τον αφήνει,
σ' αγαπώ όπως η άβυσσος το φως
όπως τα όνειρα ο φτωχός
κι ο κουρασμένος στρατιώτης την ειρήνη.

Δεν έχω τίποτ' άλλο, είμαι μια φωνή
είμαι δυο χέρια αδειανά που σε τυλίγουν
μα σ' αγαπώ και κοίτα, ανοίγουν οι ουρανοί
οι ουρανοί που τόσο δύσκολα ανοίγουν.

Σε ζητώ όπως το χώμα τη βροχή
όπως το γέλιο η ψυχή
κι οι οδοιπόροι τα βαθύσκιωτα πλατάνια,
σε ζητώ όπως το χιόνι η φωτιά
ο πονεμένος τη γιατρειά
και η μεγάλη αμαρτία, αχ, τη μετάνοια.

Ανώνυμος είπε...

Ήθελα μόνο να σου πω μια καλημέρα..
Τα υπόλοιπα αύριο..